Duboka

Duboka

Trajanje pešačke ture 4-5 sati, sa usponom oko 416 m, ste-pen težine: lagana.Staza prolazi kroz zanimljive predele Ravnog Kopaonika - Pajino  preslo, Duboka, Kneževe  bare i Ledenicu. Prolazi kroz p...

Treska

Treska

Trajanje pešačke ture oko 4-5 sati sa usponima oko 452 metara, stepen težine: srednje težine. Treska, jedan od istaknutih vrhova Ravnog Kopaonika sa kupastim vrhom Šiljak (1622mnm), impozantno deluj...

Jankova bara

Jankova bara

Trajanje pešačke ture 5-6 sati, sa padom 402 metara i usponom 322 metara, stepen težine: srednje težineCrvene bare i Jankova bara nalaze se na području Ravnog Kopaonika (1425-1650m), Predeo je obras...

Semeteško jezero

Semeteško jezero

Trajanje pešačke ture 8-10 sati sa usponom oko 850m, stepen težine: teža, duga turaSemeteško jezero nalazi se na 900m n.v., u ataru sela Semeteš ispod visa „Čukara". Kružnog je oblika, prečnika 60 m...

Oštri krš

Oštri krš

Trajanje pešačke ture oko 6 sati, sa usponom oko 588 m, stepen težine: srednje teška tura. Gobelja (1934mnm) jedan od vrhova Kopaonika, sa širokim padinama i strmim dolinama Gobeljske reke, pogledom...

Hajdučica

Hajdučica

  Trajanje pešačke ture je oko 7-8 sati, sa 415 metara uspona, stepen težine: duga tura srednje težine. Staza prolazi kroz središte Ravnog Kopaonika, pokriveno četinarskom šumom, protkano sa retkim...

Metođe - pešačka tura

Metođe - pešačka tura

Trajanje pečaške ture 6-7 sati, sa usponom oko 853m, stepen težine duga tura srednje težine.Narodno svetilište Kopaonika, čudotvorni izvor-sakriven u vrletima Brzećke reke. Prirodni rezervat, zajedn...